Copyright

This website is sponsored by Birta Mpia.

Hak cipta untuk semua bahan dimiliki Birta Mpia melainkan dinyatakan sebaliknya.

  • Kunci-kunci tematik Alkitab (siri animasi) © Bible Project. Digunakan dengan izin. Untuk maklumat lanjut, sila kunjungi laman web mereka di www.bibleproject.com
  • Alkitab dalam bahasa Bonggi (versi audio) © Faith Comes by Hearing. Digunakan dengan izin. Untuk maklumat lanjut, sila kunjungi laman web mereka di https://www.faithcomesbyhearing.com/audio-bible-resources
  • Filem Yesus dan video-video berkaitan © Jesus Film Project. Untuk maklumat lanjut, sila kunjungi laman web mereka di www.jesusfilm.org
  • Gambar fon kepala, telefon bimbit dan buku © Aaron Burden / Unsplash
  • Illustrasi ikon Youtube  © Alexander Shatov / Unsplash
  • Gambar orang memain gitar dan piano © Kalaam Media
  • Gambar gitar di atas bantal © Kari Shea / Unsplash
Share